Regulamin Hostelu Krakowskie Klimaty


WAŻNE!

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 – dla naszych gości możemy udostępnić nie więcej niż 30% pokoi. Do limitu nie wliczają się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Serdecznie prosimy o powiadomienie nas, przed przyjazdem ilu Państwa gości zostało zaszczepionych.
Akceptujemy:
– Certyfikat UE Digital Covid
– Zaświadczenie o szczepieniach
– ostatni test COVID-19

Dziękujemy za wyrozumiałość!

 1. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Zakwaterowanie jest możliwe do godziny 21:00 – pod warunkiem podania godziny przyjazdu. Zakwaterowanie po godzinie 21:00 jest możliwe, jeżeli płatność zostanie wcześniej uregulowana.
 3. Gość hostelu może zostać przyjęty po godzinach pracy recepcji pod warunkiem zgłoszenia tego z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody recepcji.
 4. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Kara za palenie: 1000PLN.
 5. Uprzejmie prosimy o zamykanie za sobą drzwi do hostelu.
 6. Należność za pobyt w hostelu pobierana jest zawsze z góry i nie podlega zwrotowi.
 7. Na rezerwacje dokonane telefonicznie lub za pomoczą poczty elektronicznej pobierany jest zadatek. Brak wpływu zadatku do ustalonego wcześniej dnia jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 8. Płatność jest możliwa gotówką lub kartą kredytową – w obecności klienta lub bez obecności klienta.
 9. Aby możliwa była płatność kartą bez obecności klienta, w naszym hostelu dokonujemy:
  1. Preautoryzacji – czasowo blokujemy pieniądze na koncie lub karcie kredytowej klienta, aby zabezpieczyć przyszłe należności z tytułu opłaty za rezerwacje. Usługa ta potwierdza, że klient ma pieniądze na pokrycie zobowiązania.
  2. Dopełnienia preautoryzacji – pobieramy z konta lub karty klienta kwotę zablokowaną podczas transakcji preautoryzacji. Dopełnienie wykonujemy tylko raz na kwotę mniejszą lub równą kwocie preautoryzacji.
  3. Sprzedaż bez fizycznego użycia karty płatniczej (transakcja na odległość Mail Order/Telephone Order) Klient płaci za swój pobyt, przekazując telefonicznie lub przez e-mail swoje dane. Dzięki temu możemy wykonać transakcję płatniczą obciążeniową na terminalu płatniczym, korzystając z danych podanych przez klienta. Klient podaje poniższe dane:
   1. imię i nazwisko widniejące na karcie płatniczej, 
   2.  numer karty płatniczej,
   3. datę ważności, 
   4. kod CVV2/CVC2. 
 10. Rezerwacja grupowa to osiem lub więcej osób. Potwierdzeniem rezerwacji grupowej jest wpłata 30% zaliczki na konto obiektu. Bezpłatna anulacja – do 3 miesięcy przed datą przyjazdu, po tym terminie bezpłatna anulacja jest niemożliwa a zaliczka BEZZWROTNA. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana, lub zmniejszona po terminie 3 miesięcy przed datą przyjazdu, zaliczka NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA.
 11. Zwierzęta są mile widziane w naszym hostelu, jednak za ewentualne szkody przez nie wyrządzone odpowiada właściciel.
 12. Chęć przedłużenia pobytu w naszym hostelu, powinna być wcześniej zgłoszona w recepcji.
 13. Hostel nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane przy hostelu.
 14. Obsługa hostelu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacji, gdy gość hostelu nie przestrzega niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub łamiących zakaz palenia. Osobom usuwanym z hostelu nie zwracamy pobranych należności.
 15. Gość Hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń, powstałe z jego winy, lub osób go odwiedzających.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.